Λογισμικό σχεδιασμού HSE της Uponor

 • Software

Πραγματοποιώντας ταχύτατους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό μας πρόγραμμα CAD

Το λογισμικό HSE της Uponor είναι το ιδανικό λογισμικό για το σχεδιασμό του τεχνικού εξοπλισμού των κτιρίων. Το πρόγραμμα CAD υπολογίζει τη διάταξη των επιφανειών θέρμανσης, το θερμικό φορτίο και τα δίκτυα αγωγών για τη θέρμανση, το πόσιμο νερό και τα λύματα.

Οι λειτουργίες εισαγωγής για dxf και dwg αρχεία και για σαρωμένα σχέδια από χαρτί εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή συμβατότητα, καθώς και την ομαλότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και εγκαταστατών. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τις ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το σχεδιασμό του έργου. 


Τα πλεονεκτήματα του λογισμικού HSE με μια ματιά

 • Εξαιρετικά εύκολο προς χρήση
 • Λειτουργίες εισαγωγής, π.χ. για αρχεία dxf και dwg ή σχέδια σαρωμένα από χαρτί, κ.λ.π.
 • Αποδοτικός, βασισμένος σε συγκεκριμένα πρότυπα σχεδιασμός για όλα τα συστήματα
 • Γραφική παρουσίαση και παρουσίαση σε πίνακες, των αποτελεσμάτων
 • Δημιορυγία λεπτομερειών κατασκευής, σχηματικών διαγραμμάτων και κατόψεων
  • Πεδίο εφαρμογής του λογισμικού HSE

   • Υπολογισμός του συντελεστή U-συντελεστή, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της θερμοκρασίας και Glaser διάγραμμα
   • Υπολογισμός θερμικών φορτίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12831
   • Γραφική παρουσίαση των πάνελ θέρμανσης και ψύξης  για δάπεδα, τοίχους και οροφές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1264
   • Παρουσίαση των πάνελ θέρμανσης και ψύξης σε ταμπέλες  για δάπεδα, τοίχους και οροφές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1264
   • Αυτόματη δημιουργία κατασκευαστικών λεπτομερειών του δαπέδου
   • Γραφική τοποθέτηση προβολή των καλοριφέρ και δικτύων σωληνώσεων ψύξης 
   • Δημιουργία σχηματικών σχεδιαγραμμάτων και κατόψεων
  • Aπαιτήσεις συστήματος


    • Pentium III or Athlon 750 Mhz
    • 512 MB RAM
    • 500 MB free disk space
    • 3D  κάρτα γραφικών 32 MB RAM
    • Windows 2000/XP/Vista 32-bit
    • Internet Explorer Version 5.0 or higher 

  • Our service to you

   • Support from our field service
   • Installation advice
   • Ordering HSE software online
Installation instruction software

Installation advice for HSE software

The following PDF contains detailed advice and instructions on how to install Uponor HSE planning software smoothly and efficiently. It takes an easily understandable step-by-step approach that includes screenshots of the various views within the software.

Please fill in all fields, so that we can send you a trial version of the software

*
*
*
*
*
*
*
Κλείσιμο