Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Uponor

Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Uponor

Εκτεταμένη γνωστική και πρακτική εμπειρία χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτές στην Ακαδημία Uponor. Πρόκειται για είδικούς στις επιχειρήσεις , στους οποίους μπορείτε να στηριχθείτε. Εκπαιδεύουν τους εαυτούς τους συνεχώς έτσι ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι για σας. Είτε αναφερόμαστε σε τεχνολογία εγκατάστασης είτε σε πληροφορίες για τις πρόσφατες εξελίξεις στην βιώσιμη τεχνολογία.


Γνωρίστε τους εκπαιδευτές της Uponor και αποκομίστε τη γνωστική και πρακτική τους εμπειρία.

Κλείσιμο