Ακαδημία

  • Uponor Academy location
  • Academy people at meeting
  • Uponor Academy seminar

Ακαδημία για τη δημιουργία επαγγελματικής επιτυχίας

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την επιτυχία των συνεργατών μας. Για αυτό το λόγο η Uponor είναι από τους κατασκευαστές που εκπαιδεύουν τους πελάτες σχετικά με την εγκατάσταση των συστημάτων Uponor. Μέχρι σήμερα, πάνω από 10,000 επαγγελματίες παγκοσμίως έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάριά μας, αποκομίζοντας γνώσεις πάνω στα προϊόντα, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση. Αυτό για εσάς που ασχολείστε με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση , την αρχιτεκτονική και τη λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε από τους ειδικούς μας εκπαίδευση με πολύτιμες και πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να προσαρμόσετε στα έργα σας.
Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος όπως πάντα: να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να δημιουργήσουν καλύτερο περιβάλλον για τους πελάτες τους. Τα σεμινάρια θα γίνουν σε εγκαταστάσεις της Uponor ή μαζί με τοπικούς συνεργάτες της Uponor.


Το πρόγραμμα σεμιναρίων μας είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας έτσι ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε τη θεωρία και την πράξη ιδανικά. Είτε αναφερόμαστε σε βασική τεχνική εκπαίδευση είτε σε εύληπτη επικοινωνία των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών: 
Εκμεταλλευτείτε την εμπειρία και την εξειδίκευση των υφηγητών μας.


Κλείσιμο