Απόρρητο και πολιτική για τα cookie

Προστασία του απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

Η Uponor δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα σας. Εφαρμόζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές για το απόρρητο. Η παρούσα πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται στις πληροφορίες ενός αναγνωρισμένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Η παρούσα πολιτική ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όταν η Uponor έχει τον έλεγχο αυτών των δεδομένων. ´

Ο παρών δικτυακός τόπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες άλλων εταιρειών με δικές τους πολιτικές απορρήτου ή/και υπηρεσίες τρίτων, που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας, μπορεί να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή σας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων. Η Uponor δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή τα περιεχόμενα τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου που παρέχεται από την Google, Inc. Για να διαβάσετε μια δήλωση για την υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου της Google, πατήστε εδώ. Κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που προβλέπονται στην ανωτέρω δήλωση.

Κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και υποβάλλοντας προσωπικά δεδομένα στην Uponor, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας, όπως εξηγείται στην παρούσα πολιτική. Εάν δεν αποδέχεστε την παρούσα πολιτική, σας συμβουλεύουμε να μη χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο και να μην υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στην Uponor.

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Η Uponor θα αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα μόνο όπως απαιτείται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή ανάλογα με την περίπτωση για να σας παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα. Εάν παράσχετε ή έχετε ήδη παράσχει στην Uponor οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, η Uponor ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσει για να σας παρέχει υπηρεσίες ή για να απαντήσει στα αιτήματά σας. Παρέχοντας πληροφορίες στην Uponor μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη συλλογή, τη χρήση και την ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων του τύπου και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ακολούθως μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η Uponor.

Τα προσωπικά δεδομένα συνήθως συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε ή εγγράφεστε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή επικοινωνείτε με την Uponor με κάποιον άλλο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας, ώρες πρόσβασης, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο συνδεθήκατε, τους συνδέσμους που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που χρησιμοποιείτε, το περιεχόμενο που προβάλλετε και τις όποιες άλλες πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε εμάς.

Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε κι άλλα είδη πληροφοριών, όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης, συγκατάθεση, σχόλια, ηλικία, φύλο και παρόμοιες πληροφορίες. Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ορισμένα μη αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν αναγνωρίσιμα, όταν μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Επίσης, ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς σας από δημοσίως διαθέσιμες πηγές.

Σκοποί χρήσης

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν από την Uponor για τους ακόλουθους σκοπούς, ένας ή περισσότεροι εκ των οποίων ίσως να ισχύουν ταυτόχρονα.

α. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
Η Uponor ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για την ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, πρωτίστως χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικές και στατιστικές πληροφορίες για τον εν λόγω σκοπό.

β. Επικοινωνία
Η Uponor ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για να επικοινωνήσει μαζί σας, π.χ. για να σας στείλει ειδοποιήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή για να επικοινωνήσει μαζί σας για θέματα εξυπηρέτησης καταναλωτών ή πελατών.

γ. Μάρκετινγκ
Η Uponor ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας π.χ. για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ή έρευνας, όπως για τη διενέργεια ερευνών αγοράς.

δ. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
Η Uponor ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως ενδεχομένως απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Uponor, για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών της Uponor και για να σας ταυτοποιήσει. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να αποτρέψουμε και να διερευνήσουμε πιθανές καταχρηστικές χρήσεις.

Ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων

Θα ανακοινώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

Συγκατάθεση: Η Uponor ενδέχεται να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας.

Εξουσιοδοτημένοι τρίτοι και εταιρείες του Ομίλου Uponor: Η Uponor ενδέχεται να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Uponor, καθώς και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Uponor για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική. Ενδέχεται επίσης να διενεργήσουμε προωθητικές ενέργειες και να επικοινωνήσουμε μαζί σας από κοινού με τους εταίρους μας. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς με πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι εταίροι μας για εσάς για να αποφύγουμε, για παράδειγμα, περιττή επικοινωνία μαζί σας και για να προσαρμόσουμε το μήνυμά μας σε εσάς.

Ανακοίνωση σε διεθνές επίπεδο: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της χώρας όπου χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και εκτός του ΕΟΧ. Αυτές οι άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς κανόνες για την προστασία δεδομένων. Εντούτοις, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη νομικής βάσης για τέτοια διαβίβαση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας με κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγχωνεύσεις & εξαγορές: Σε περίπτωση πώλησης, αγοράς, συγχώνευσης ή άλλου τύπου αναδιάρθρωσης της εταιρείας μας, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποκάλυψη από εμάς προσωπικών δεδομένων, όπως σε δυνητικούς και πραγματικούς αγοραστές και τους συμβούλους τους.

Υποχρεωτική ανακοίνωση: Επιπλέον των ανωτέρω, ενδέχεται να υποχρεωθούμε να ανακοινώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρχές ή σε άλλους τρίτους. Ενδέχεται επίσης να ανακοινώσουμε και να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας.

Χρήση Cookies

Το cookie είναι συνήθως ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που στέλνονται στον υπολογιστή σας από έναν δικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, ενώ περιηγείστε σε έναν δικτυακό τόπο. Όταν επισκεφτείτε ξανά τον ίδιο δικτυακό τόπο, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο για να τον ενημερώσουν για την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες και τον τρόπο που λειτουργούν, βρείτε παραδείγματα στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

Κατά καιρούς, ένα αρχείο 'cookie' ενδέχεται να τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για να αρνηθείτε όλα τα cookies ή για να ειδοποιείστε όποτε στέλνεται κάποιο cookie.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει με ποιο τρόπο η Uponor χρησιμοποιεί τα cookies, καθώς και αρχεία και τεχνολογίες παρόμοια με τα cookie στους δικτυακούς τόπους της. Εάν επισκεφτείτε τους δικτυακούς τόπους μας και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αποδέχονται τα cookies, αυτό το εκλαμβάνουμε ως ρητή συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies από πλευράς μας.

Σκοποί χρήσης

Η χρήση ορισμένων cookies είναι απαραίτητη για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών στον δικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies είναι ουσιαστικά για τη λειτουργία των δικτυακών τόπων μας και είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε μια ευχάριστη εμπειρία όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους μας.

Η Uponor ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για βελτίωση, εξατομίκευση και διαφήμιση του δικτυακού τόπου. Από την πλευρά σας, αυτό σημαίνει ότι ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να θυμάται π.χ. τη γλώσσα και τη χώρα που επιλέξατε στο παρελθόν. Επίσης, πραγματοποιούμε αναλύσεις των στοιχείων για να ανακαλύψουμε, για παράδειγμα, τι θεωρούν δημοφιλές οι χρήστες. Εξετάζουμε από πού αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικτυακών μας τόπων για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τους δικτυακούς μας τόπους για να προσφέρουμε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στον χρήστη. Επίσης, μετράμε τα κλικ στα πρόσθετα “Μου αρέσει” και “Tweet” και ποιο περιεχόμενο των δικτυακών μας τόπων υπήρξε αντικείμενο κοινής χρήσης ή παραπομπής. Αυτά τα cookies βοηθούν στο να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο των δικτυακών μας τόπων, για παράδειγμα, προβάλλοντάς σας στοχευμένα διαφημιστικά πλαίσια και συστάσεις. Επίσης, εξετάζουμε τι είδους παραπομπές χρησιμοποιούνται για να φτάσουν οι χρήστες στους δικτυακούς τόπους μας, προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρουσιάσουμε διαφημίσεις της Uponor από την ίδια την Uponor αλλά και από επιλεγμένους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του cookie που χρησιμοποιείται. Τα cookies συνόδου λειτουργίας λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα μόνιμα cookies έχουν συνήθως ημερομηνίες λήξης που κυμαίνονται μεταξύ δύο μηνών και μερικών ετών.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία η Uponor έχει δεσμευτεί να σέβεται. Στα δικαιώματά σας συγκαταλέγονται τα εξής:

- Δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας τηρεί η Uponor,
- Δικαίωμα να ζητήσετε την ενημέρωση ή διαγραφή ελλιπών, περιττών, εσφαλμένων ή ξεπερασμένων προσωπικών δεδομένων σας,
- Δικαίωμα να καταργήσετε την εγγραφή σας σε διαφημιστικά μηνύματα και
- Δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για άμεση διαφήμιση ή έρευνα αγοράς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει περιορισμούς και άλλες διατάξεις αναφορικά με τα δικαιώματά σας.

Τα δικαιώματα που παρουσιάζονται ανωτέρω μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με την Uponor στη διεύθυνση international@uponor.com. Να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία/τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής
Να έχετε υπόψη σας ότι, κατά καιρούς, η Uponor ενδέχεται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική. Εντούτοις, σε περίπτωση τυχόν ουσιαστικών, ανατρεπτικών αλλαγών, η Uponor θα αναρτήσει ειδοποίηση που θα ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές τόσο στην αρχή αυτής της πολιτικής όσο και στην αρχική σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς την παρούσα πολιτική για να ενημερώνεστε για τέτοιες αλλαγές.

Σε περίπτωση που έχετε τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή στη διεύθυνση:
international@uponor.com
Κλείσιμο