Όραμα και στρατηγική

  • Vision and strategy people

Δημιουργώντας καλύτερα ανθρώπινα περιβάλλοντα

Ο βασικός στόχος της Uponor είναι να συνεργάζεται με επαγγελματίες για να δημιουργεί καλύτερα ανθρώπινα περιβάλλοντα. Είτε σε ιδιωτικές, είτε σε εμπορικές ή δημόσιες περιοχές, προϊόντα μας συνεισφέρουν στη δημιουργία συνθηκών στις οποίες οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη διαβίωση και την εργασία. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Δουλεύοντας κοντά σε επαγγελματίες τις κατασκευαστικής βιομηχανίας, θέλουμε να τους παρέχουμε περισσότερα, να τους προσφέρουμε κάτι ιδιαίτερο - οτιδήποτε χρειάζεται για να τους βοηθήσει να επιτύχουν, σε οποιοδήποτε έργο.


 Όραμα

Ανά τον κόσμο, οι λύσεις μας βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.


Στόχος της Uponor είναι να εμπλουτίσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικών και ασφαλών λύσεων κλιματισμού, υδραυλικών συστημάτων και υποδομών σε εσωτερικούς χώρους οι οποίες ανεβάζουν την άνεση σε νέα επίπεδα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Ως μία ηγετική εταιρεία στη βιομηχανία, η Uponor στοχεύει στη διατήρηση συνεχούς κερδοφόρας ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση της εξέχουσας θέσης της στις βασικές γεωγραφικές περιοχές.


Στρατηγική

Από το 2003, η στρατηγική της Uponor συνίσταται σε τρεις τομείς ενδιαφέροντος: ανάπτυξη,  δημιουργία ενός δυνατού εμπορικού σήματος και επιχειρησιακή αριστεία. Η εταιρεία έχει εστιάσει με συνέπεια τις προσπάθειες της σε αυτούς τους τρεις τομείς για να δημιουργήσει μία στέρεη βάση για κερδοφόρα ανάπτυξη στο μέλλον.

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Uponor είναι να λειτουργεί στις αγορές εκείνες, στις οποίες μπορεί να κατακτήσει μία ισχυρή θέση. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αλλά υπάρχουν και επιχειρηματικές δραστηριότητες της Uponor στην Μέση Ανατολή και την Ασία.

Η εμπορική ονομασία της Uponor

Η βοήθεια προς τους πελάτες μας για να δημιουργήσουν καλύτερα ανθρώπινα περιβάλλοντα με ένα βιώσιμο τρόπο βρίσκεται στον πυρήνα των στόχων της Uponor. Όπως τα πρότυπα και  οι τρόποι κατασκευής αλλάζουν, έτσι αλλάζουν και οι προσδοκίες των ανθρώπων.

Εμείς στην Uponor επιθυμούμε να είμαστε αξιόπιστοι συνεργάτες, στους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να στραφούν για να βρουν τις σωστές υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρειάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.


Όλα αυτά συμπυκνώνουν τι εννοούμε λέγοντας ότι η Uponor είναι «απλά περισσότερα».

Uponor values teaser

Οι αξίες της Uponor κατευθύνουν τη δουλειά μας

Ο ακρογωνιαίος λίθος των λειτουργιών της Uponor είναι η κατανόηση και η κάλυψη των αναγκών των πελατών. Οι αξίες μας είναι τα βασικά στοιχεία για να  πετύχουμε αυτό το στόχο και επιπλέον, να χτίσουμε το όνομά μας.
Κλείσιμο