Εφοδιαστική αλυσίδα

  • Supply chain moulding
  • Supply chain logistics
  • Supply chain infrastructure

Εξασφαλίζοντας ότι η Uponor ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της

Ο σκοπός της εφοδιαστικής αλυσίδας της Uponor είναι να προσφέρει συστήματα και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Οι προμήθειες, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η ποιότητα, η αποθήκευση και η μεταφορά είναι οι συνδέσεις σε μία εναρμονισμένη εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στα συστήματα που εγκαθίστανται με στόχο να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Αναπτύσσουμε συνεχώς την εφοδιαστική αλυσίδα μας έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διανέμουμε τα προϊόντα μας αποτελεσματικά, στην ώρα τους, με ασφάλεια στους πελάτες μας. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας είναι συγκεντρωμένες στο αντικείμενο τους και η ηγετική μας θέση, μας δίνει την κρίσιμη μάζα. Αυτοί οι δύο παράγοντες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διάφορες τεχνολογίες, προσθέτοντας και άλλες διαστάσεις στην ποιότητα και την αξία αυτών που προσφέρουμε.

Υπάρχει μία μεγάλη κληρονομιά τεχνολογικής ανάπτυξης και εμπειρίας στις θέσεις όπου δραστηριοποιείται η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Η τεχνολογία παραγωγής PEX-a Engel cross-linking αναπτύχθηκε στο Virsbo της Σουηδίας, η πολυστρωματική τεχνολογία στο Zella Mehlis της Γερμανίας. Είναι και οι δύο πρωτοπόρες εγκαταστάσεις παραγωγής σωλήνων. Από το 1965 έχουμε επίσης εμπειρία σε σχέση με την διέλαση πλαστικού και την χύτευση με έγχυση, στη Ναστόλα της Φινλανδίας.

 

Κλείσιμο