Έρευνα και τεχνολογία

  • Research and technology laboratory
  • Research and technology Uponor heating controls
  • Research and technology tap water

Εμπειρία προς αξιοποίηση

Τα προϊόντα της Uponor αντιπροσωπεύουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον επαγγελματικό σχεδιασμό. Συνήθως, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με απαιτήσεις μακράς διαρκείας. Συχνά, τοποθετούνται στο εσωτερικό ενός κτιρίου  και δεν είναι άμεσα οπτικά προσβάσιμα.

Σε μία μεγάλη χρονική περίοδο η Uponor έχει συσσωρεύσει μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση των συστημάτων πλαστικών σωλήνων για υδραυλικές εφαρμογές, εφαρμογές θέρμανσης και δίκτυα υποδομών. Η κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών και η εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό των προϊόντων, στις πρώτες ύλες, στον τρόπο κατασκευής, στον τρόπο εγκατάστασης, στη λειτουργία και την συντήρηση, παρέχει στην Uponor μια στερεή βάση για να αναπτύξει νέες καινοτομίες που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών.


Πιστεύουμε στη βιώσιμη οικοδόμηση έτσι ώστε να διατηρήσουμε πηγές ενέργειας για μελλοντικές γενιές. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε καινοτόμα συστήματα που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, προστατεύουν το πόσιμο νερό, μειώνουν τα απόβλητα, διατηρούν τις κατασκευές και ακόμα σώζουν ζωές. Οι διαδικασίες που ακολουθούμε αναπτύσσονται για να μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια, ανθεκτικότητα, χαμηλή χρήση ενέργειας και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η Uponor θέτει τα υψηλότερα πρότυπα για την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη χρήση των υδραυλικών λύσεων και των λύσεων θέρμανσης και δικτύων υποδομών. Όμως, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και για αυτό συνεργαζόμαστε με άλλους επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Κλείσιμο