Νοοτροπία βιωσιμότητας

  • Society

Η δέσμευση μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στο χώρο της βιωσιμότητα και πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση μας είναι υψίστης σημασίας. Εφαρμόζοντας τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της δουλειάς μας, είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας - από τις πολιτικές και τη διοιίκηση μας μέχρι τις πιο μικρές ενέργειες μας.

Η βιωσιμότητα ξεκινά από τον τρόπο με τον οποία αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους - συμπεριλαμβανομένων εμάς ως εργαζομένους. Ενδιαφερόμαστε για την ευημερία του καθ' ενός και των μελοντικών γενεών. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε και να αναπτύσσουμε τις ικανότες μας μέσα στον οργανισμό.

 

Ένα καλό παράδειγμα είναι η πρόσφατη ανανέωση του Κώδικας Δεοντολογίας έτσι ώστε να εκφράζει σε μεγαλύτερο βαθμό ευαιθητοποίηση για τη βιωσιμότητα και την αφοσίωση στην νοοτροπία της εταιρείας.Κλείσιμο