Διάλογος με την κοινωνία

  • Collaboration with Uponor

Αναλαμβάνοντας ευθύνη

Κατανοούμε ότι μόνο συνδυάζοντας του πόρους μας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες κοινότητες για τις μελλοντικές γενεές. Οι δραστηριότητες μας εκτείνοναι από την συνεργασία με επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας μέχρι τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέσω της εφαρμογής των πολιτικών βιωσιμότητας στην κατασκευαστική βιομηχανία έχουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε καλύτερες πρακτικές βιώσιμης οικοδόμησης και με το διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα  βιώσιμης οικοδόμηση.

Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τα φυτά, τα ζώα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Είμαστε ένα ενεργό μέλος των SIWI και Stockholm Water Prize. Το ετήσιο βραβείο τιμά ανθρώπους, ιδρύματα και οργανισμούς των οποίων η δουλειά συνεισφέρει διεθνώς στην προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και στην βελτιωμένη υγεία των κατοίκων και των οικοσυστημάτων του πλανήτη.

Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο εμπλεκόμαστε με πάρα πολλούς οργανισμούς και εκδηλώσεις οι οποιες φέρουν την ίδια αποστολή. Εκτείνονται από μεγάλα προγράμματα βοήθειας όπως το Make It Right που οικοδομεί ασφαλή, βιώσιμα και οικονομικά προσιτά σπίτια για εργαζόμενες οικογένειες και εστιάζει τις προσπαθειες του στην αποκατάσταση της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα, μέχρι μικρά αλλά σηματνικά έργα όπως την αποκατάσταση μια φωλιάς ψαραετών
(Pandion haliaetus) στη νότια Φινλανδία.

Συνεργασία με επαγγελματίες

Η συνεργασία είναι η βάση της προσέγγισης μας για την προαγωγή της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις κατασκευών. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να συνεισφέρουμε στις βελτιώσεις οτυ περιβάλλοντος στη διαδικασία κατασκευής, από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου.

Για να καθιερώσουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, συμμετέχουμε ενεργά σε βασικά βιομηχανικά συνέδρια:

 Encord logo

ENCORD

Είμαστε μέλος του ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) και συμμετέχουμε μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής έννοιας και ενός πλαισίου αναφοράς για τη βιωσιμότητα στην κατασκευαστική βιομηχανία. Κάνετε μία ανασκόπηση στο
ENCORD - Sustainable Development Charter.

   
 Teppfa logo

TEPPFA  

Ως ένα μέλος του  TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), είμαστε αφοσιωμένοι στην προαγωγή των ενδιαφερόντων της βιομηχανίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην εστίαση σε περιβαλλοντικά θέματτα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρομοίως, στη Βόρεια Αμερική, συμμετέχουμε σε ενέργειες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του Αμερικάνικου PPFA (Plastic and Pipe Fitting Association).

   
 Nordic build logo

 NORDIC BUILT

Το Nordic Built είναι μία Σκανδιναβική πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των αντιλήψεων βιώσιμης οικοδόμησης από τους υπουργούς της Σκανδιναβίας για το εμπόριο και τη βιομηχανία. Το πρόγραμμα του παρέχει ελκυστικές και αποτελεσματικές περιοχές για συνεργασία και έργα που παρουσιάζουν παγκόσμιας κλάσης κλιμακούμενες λύσεις. Είναι λογικό συνεπώς, ότι η Uponor είναι μέλος του.

   
 FIBBC logo

Green Building Councils

Σε αρκετές χώρες, είμαστε μέλος των συμβουλίων Green Building, τα οποία προάγουν τις βιώσιμες πρακτικές που σχετίζονται με τα οικοδομημένα περιβάλλοντα παγκοσμίως. Είμαστε επίσης μέλος του φινλανδικού συμβουλίου green building.

Κλείσιμο