Βιωσιμότητα

 • sustainability

Βελτιώνοντας τη διαβίωση

Βιωσιμότητα - η ανάπτυξη και η ευημερία της παγκόσμιας κοινότητας με βάση τους συνδυασμένους πυλώνες της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

 

Για την Uponor η βιωσιμότητα: 

 • βρίσκεται στην καρδιά του οράματος μας, ότι ανά τον κόσμο, οι λύσεις μας βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων
 • βρίσκεται στην καρδιά του βασικού μας στόχου που αφορά τη συνεργασία με επαγγελματίες προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερα ανθρώπινα περιβάλλοντα

Έτσι, για μας, η βιωσιμότητα συνιστά έναν ζωτικής σημασίας παράγοντα στον τρόπο εργασίας μας για πολλά χρόνια. Η Uponor έχει καθιερωθεί ως ηγετικός παράγοντας στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και προσπαθούμε να αναπτυχθούμε κερδοφόρα ως μία βιώσιμη επιχείρηση αναπτύσσοντας καινοτόμες και υπεύθυνες λύσεις που βελτιώνουν τα ανθρώπινα περιβάλλοντα ενώ μειώνουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το όραμα μας για το 2020 για την Uponor συνίσταται σε:

Μία αναπτυσσόμενη νοοτροπία βιωσιμότητας στην οποία η βιωσιμότητα συνδέεται με τις αξίες μας και αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες σε ολόκληρο τον οργανισμό μας, και η οποία συμβάλλει στην κερδοφόρα ανάπτυξη της επιχείρησής μας.

Με γνώμονα τα πιστεύω μας προς ένα βιώσιμο μέλλον, είμαστε αφοσιωμένοι σε:

Ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στην εταιρική μας νοοτροπία:
Μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Βελτιώνοντας τη διαβίωση μέσα από τις καινοτόμες λύσεις μας:
Εμπλέκοντας τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στην πορεία μας προς τη βιωσιμότητα:
Corporate mindset teaser

Για να επιτύχουμε στην πορεία μας προς ένα βιώσιμο μέλλον, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας βιωσιμότητας με μία πλήρη αφοσίωση και δέσμευση από όλους τους εργαζομένους μας.

 

Environmental mindset teaser

Αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε πρώτες ύλες και προϊόντα προμηθειών στις αγορές μας μπορεί να κάνει μια σημαντική συνεισφορά μειώνοντας τις περιβαλλοντικές πειπτώσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων και στην κατασκευή.

 

solutions mindset teaser

Μέσα από τις καινοτόμες λύσεις μας, μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα σε άνετα και υγιεινά περιβάλλοντα κτιρίων.

 

stakeholders teaser

Αναγνωρίζουμε την αξία του να δουλεύουμε μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να δημιουργήσουμε κοινότητες βασισμένες στη βιωσιμότητα για τις μελλοντικές γενεές.

 

Εκπληρώνοντας τη δέσμευση μας:

 • Society
 • Νοοτροπία βιωσιμότητας
 • Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να καθιερώσουμε μία εστιασμένη στη βιωσιμότητα νοοτροπία στην εταιρία μας.

 • Operations
 • Περιβάλλον
 • Διαχειριζόμαστε τον εφοδιασμό προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 • Systems
 • Καινοτόμες λύσεις
 • Πιστεύουμε σε λύσεις που συμβάλλουν στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

   

 • Collaboration
 • Διάλογος με την κοινωνία
 • Η βιωσιμότητα ξεκινά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους εργαζομένους μέχρι μία μεγάλη κοινότητα.

Κλείσιμο