Νομική σημείωση

Με την πρόσβαση στις σελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web, www) της Uponor Corporation ή των θυγατρικών της (οι οποίες στο εξής καλούνται “Uponor”) στη διεύθυνση www.uponor.com ή σε οποιονδήποτε από τους δευτερεύοντες τόπους τους (στο εξής συλλογικά αναφερόμενους ως “Δικτυακός τόπος”), συμφωνείται με τους παρακάτω όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο.

Η Uponor Corporation είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του Δικτυακού τόπου. Επιφυλάσσεται για τυχόν δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά μέσω της παρούσας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Uponor. Ωστόσο, η Uponor σας επιτρέπει την περιήγηση στο Δικτυακό τόπο ή την δημιουργία αντιγράφων αποσπασμάτων του Δικτυακού τόπου για την προσωπική σας και μη εμπορική πληροφόρηση, με την προϋπόθεση ότι το καθένα από αυτά τα αντίγραφα διατηρεί όλες τις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας και τυχόν δηλώσεις αποποίησης που περιέχονται σε αυτά. Μεμονωμένα στοιχεία του Δικτυακού τόπου ενδέχεται να υπόκεινται και σε άλλους όρους.

Ο Δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται ως υπηρεσία προς όσους ενδιαφέρονται για την Uponor. Τα περιεχόμενα του Δικτυακού τόπου παρέχονται ”ως έχουν”. Δεν παρέχεται εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τα περιεχόμενα του Δικτυακού τόπου. Η Uponor δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός τόπος θα είναι απαλλαγμένος σφαλμάτων ή ότι θα διατίθεται απρόσκοπτα. Η Uponor διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του Δικτυακού τόπου ή διακοπής της πρόσβασης στο Δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους ιδιοκτησίας και λειτουργίας τρίτων. Οφείλετε να μελετήσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων, προτού τους χρησιμοποιήσετε. Η Uponor ενδέχεται να μην έχει τον έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων και επίσης η Uponor δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή υλικά τα οποία έχουν δημιουργώντας ή δημοσιευθεί από τρίτους, προς τα οποία ο Δικτυακός τόπος διαθέτει συνδέσεις. Ακόμα, η τυχόν σύνδεση προς δικτυακό τόπο τρίτων δεν συνεπάγεται ότι η Uponor υποστηρίζει ή προβαίνει σε διατυπώσεις ή παρέχει εγγυήσεις για το δικτυακό τόπο των τρίτων ή για τις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο των τρίτων.

Η Uponor δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές ή επακόλουθες βλάβες, ζημίες ή δαπάνες ή για απώλεια κερδών που προκύπτει από ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Δικτυακού τόπου.

Το εμπορικό σήμα “Uponor” είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Uponor Corporation. Τα ονόματα των προϊόντων, τα λογότυπα και τα λοιπά αναγνωριστικά σύμβολα της Uponor είναι είτε εμπορικά σήματα ή κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Uponor. Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει και άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών τα οποία πιθανόν να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η εκ μέρους σας πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο δεν σας εκχωρεί τυχόν άδεια ή δικαίωμα χρήσης τυχόν γραφικών, λογότυπων ή σημείων τα οποία εμφανίζονται στο Δικτυακό τόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Uponor ή του τρίτου κατόχου αυτών.