Προστασία του απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

Η Uponor δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα σας. Η Uponor εφαρμόζει υψηλό επίπεδο προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ο όρος “Προσωπικά δεδομένα” σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Uponor επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σε σχέση με τον δικτυακό τόπο www.uponor.com ή οποιονδήποτε από τους δευτερεύοντες τόπους του (στο εξής αναφερόμενοι συλλογικά ως “Δικτυακός τόπος”).

Ο παρών Δικτυακός τόπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Uponor ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες άλλων εταιρειών με δικές τους πολιτικές απορρήτου ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας, μπορεί να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στη συσκευή σας. Η Uponor σας συνιστά να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων. Η Uponor δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή τα περιεχόμενα τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου ή/και υποβάλλοντας προσωπικά δεδομένα στην Uponor, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας, όπως εξηγείται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Εάν δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική απορρήτου, η Uponor σας συμβουλεύει να μη χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό τόπο και να μην υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στην Uponor.


1. Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων

Ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Uponor Corporation. Για δικτυακούς τόπους της Uponor σε συγκεκριμένες χώρες, ενεργεί από κοινού με την κατά τόπους θυγατρική της Uponor (συλλογικά “Uponor”). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή των δεδομένων στο:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Φινλανδία

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και νομική βάση επεξεργασίας

Κατά τη χρήση του Δικτυακού τόπου, κάποια προσωπικά δεδομένα συνδεδεμένα με εσάς ενδέχεται να συλλέγονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς, όπως είναι απαραίτητο, για τα έννομα συμφέροντα της Uponor σε συνδυασμό με τα εξής (ενδέχεται να ισχύουν ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω):

  • συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτυακού τόπου και των προϊόντων και υπηρεσιών της Uponor
  • για σκοπούς διαφήμισης και επικοινωνιών όπως για τη διεξαγωγή ερευνών marketing, για άμεση διαφήμιση, για αυτόματες ενέργειες διαφήμισης προϊόντων, για να λάβετε πληροφόρηση για νέες δυνατότητες, νέα προϊόντα ή παρουσιάσεις και για ειδικές προωθητικές ενέργειες
  • προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών όπως για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Uponor, για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών της Uponor, για την αναγνώρισή σας και για την πρόληψη και διερεύνηση πιθανής αλόγιστης χρήσης, καθώς και για
  • στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Δικτυακού τόπου ή/και εγγραφείτε ως χρήστης του Δικτυακού τόπου (όπου αυτό εφαρμόζεται), η Uponor μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας επειδή η εν λόγω επεξεργασία θα είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Uponor, ως προπαρασκευαστικό μέτρο σε συνδυασμό με τη σύμβαση ή, σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον έχετε συναινέσει εσείς.

Στο βαθμό που η Uponor επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τη δική σας συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε, οποιαδήποτε στιγμή και ατελώς, τη συναίνεση που έχετε παράσχει στη Uponor να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Σημειώστε ωστόσο ότι η απόσυρση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του Δικτυακού τόπου ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που σας προσφέρονται από τη Uponor, επειδή ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονται στη συναίνεσή σας, μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των λειτουργιών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

3. Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα συνήθως συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε το Δικτυακό τόπο, εγγράφεστε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Uponor ή επικοινωνείτε με την Uponor με κάποιον άλλο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ώρες πρόσβασης, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο συνδεθήκατε, τους συνδέσμους που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που χρησιμοποιείτε, το περιεχόμενο που προβάλλετε και τις όποιες άλλες πληροφορίες για τη συμπεριφορά σας, που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας στη Uponor.

Ενδέχεται, επίσης, η Uponor να σας ζητήσει να της παράσχετε κι άλλα είδη πληροφοριών, όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης, συγκατάθεση, σχόλια, ηλικία, φύλο και άλλα μη ευαίσθητου χαρακτήρα δεδομένα. Η Uponor επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στο γεγονός ότι ορισμένα μη αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν αναγνωρίσιμα, όταν παράσχετε στη Uponor τα προσωπικά δεδομένα σας.

4. Συνήθεις πηγές δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις παρακάτω πηγές:

  • πληροφορίες που παρέχετε εσείς ή διαμέσου των ενεργειών σας εντός του Δικτυακού τόπου ή μέσω άλλης επικοινωνίας με τη Uponor
  • υπεργολάβους της Uponor σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά το Δικτυακό τόπο
  • δημόσια διαθέσιμες πηγές

5. Τακτική γνωστοποίηση δεδομένων και μεταβίβαση δεδομένων εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν από τη Uponor στις εταιρείες του ομίλου της και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EΕ”) ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“EΟΧ”) σύμφωνα με σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ των σχετικών προσώπων της Uponor, η οποία εμπεριέχει τους Τυπικούς Συμβατικούς Όρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών προβλέψεων για την προστασία των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένη στο διακομιστή δεν θα μεταφερθούν εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Η Uponor ενδέχεται να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που αναλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Uponor για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από τους εν λόγω τρίτους και εκτός της EΕ ή εκτός του EΟΧ, σύμφωνα με σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Uponor και του εν λόγω εξουσιοδοτημένου τρίτου, η οποία εμπεριέχει τους Τυπικούς Συμβατικούς Όρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών προβλέψεων προστασίας των δεδομένων.

Επιπλέον, η Uponor μπορεί να διεξάγει διαφημιστικές ενέργειες και άλλες επικοινωνιακές ενέργειες, από κοινού με τους συνεργάτες της Uponor και στο πλαίσιο αυτό, η Uponor μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει για εσάς, με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι συνεργάτες της Uponor για εσάς, προκειμένου π.χ. να αποφευχθεί άσκοπη επικοινωνία και για να προσαρμόσει η Uponor το μήνυμά της στα μέτρα σας.

Σε περίπτωση πώλησης, αγοράς, συγχώνευσης ή άλλου τύπου αναδιάρθρωσης της Uponor, η κίνηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την αποκάλυψη εκ μέρους της Uponor προσωπικών δεδομένων, όπως σε δυνητικούς και πραγματικούς αγοραστές και τους συμβούλους τους.

Επιπλέον των ανωτέρω, η Uponor ενδέχεται να υποχρεωθεί να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρχές. Ενδέχεται επίσης η Uponor να ανακοινώσει και να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να υπερασπιστεί τα έννομα συμφέροντά της.

6. Αρχές προστασίας δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι αποθηκευμένα κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονική μορφή. Τα προσωπικά δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε κλειδωμένες εγκαταστάσεις με περιορισμένη πρόσβαση και προστατεύονται από αναγνωριστικό (ID) συνεργάτη και κωδικό πρόσβασης. Όλα τα φυσικά αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρχουν, θα είναι αποθηκευμένα σε κλειδωμένες εγκαταστάσεις. Μόνο τα άτομα που είναι αναγκαίο να προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, διαθέτουν πρόσβαση και το δικαίωμα επεξεργασίας των πληροφοριών που υπάρχουν αποθηκευμένες στο μητρώο.

Η Uponor διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δεν υφίστανται πλέον αυτές οι απαιτήσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα απαλειφθεί ο προσωπικός χαρακτήρας τους, με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα συνδέονται μέχρι με εσάς.

7. Αυτόματη λήψη αποφάσεων

Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την αυτόματη λήψη αποφάσεων οι οποίες ενέχουν νομικές ή αντίστοιχες συνέπειες για εσάς.

8. Δικαιώματα χρηστών

Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να επιθεωρείτε τα προσωπικά δεδομένα σας και να λάβετε έντυπο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η επιθεώρηση γίνεται ατελώς.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Στο βαθμό που η Uponor επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της συναίνεσής σας ή για σκοπούς σύναψης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Uponor, δικαιούστε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε διαθέσει στην Uponor, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, έχετε το δικαίωμα μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο ελεγκτή, χωρίς η Uponor να προβάλλει αντίρρηση.

Δικαίωμα εναντίωσης: Διαθέτετε το δικαίωμα εναντίωσης, οποιαδήποτε στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

Δικαίωμα απαίτησης επανόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Uponor να επανορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας στην περίπτωση που αυτά είναι παρωχημένα, μη ενδιαφέροντα, εσφαλμένα, ημιτελή ή ανακριβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν έχετε νομικά βάσιμους λόγους. Ακόμα, δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Επίσημη διαμαρτυρία: Παρά το ότι η Uponor ευελπιστεί για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ενδέχεται να παρουσιαστεί με τον τρόπο που η Uponor επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, δεν παύετε να έχετε το δικαίωμα υποβολής επίσημης διαμαρτυρίας στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, υποβάλλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11.

9. Χρήση Cookies

Το cookie είναι συνήθως ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που στέλνονται στον υπολογιστή σας από έναν δικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, ενώ περιηγείστε σε έναν δικτυακό τόπο. Όταν επισκεφτείτε ξανά τον ίδιο δικτυακό τόπο, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο για να τον ενημερώσουν για την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες και τον τρόπο που λειτουργούν, βρείτε παραδείγματα στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

Κατά καιρούς, ένα αρχείο 'cookie' ενδέχεται να τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του Δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών της Uponor προς εσάς. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για να αρνηθείτε όλα τα cookies ή για να ειδοποιείστε όποτε στέλνεται κάποιο cookie.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει με ποιο τρόπο η Uponor χρησιμοποιεί τα cookies, καθώς και αρχεία και τεχνολογίες παρόμοια με τα cookie στο Δικτυακό τόπο. Εάν επισκεφτείτε το Δικτυακό τόπο και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αποδέχονται τα cookies, αυτό εκλαμβάνεται από τη Uponor ως ρητή συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies από τη Uponor.

Ο σκοπός της χρήσης των cookies
Η χρήση ορισμένων cookies είναι απαραίτητη για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών στον Δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies είναι ουσιαστικά για τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου και είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε μια ευχάριστη εμπειρία όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό τόπο.

Η Uponor ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για βελτίωση, εξατομίκευση και διαφήμιση του δικτυακού τόπου. Από την πλευρά σας, αυτό σημαίνει ότι ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να θυμάται π.χ. τη γλώσσα και τη χώρα που επιλέξατε στο παρελθόν. Η Uponor επίσης πραγματοποιεί αναλύσεις των στοιχείων για να ανακαλύψει, για παράδειγμα, τι θεωρούν δημοφιλές οι χρήστες. Η Uponor εξετάζει τα σημεία από τα οποία αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, ώστε η Uponor να μπορέσει να προσαρμόσει τον Δικτυακό τόπο για να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στον χρήστη. Επίσης, η Uponor μετρά τα κλικ στα πρόσθετα “Μου αρέσει” και “Tweet” και ποιο περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου υπήρξε αντικείμενο κοινής χρήσης ή παραπομπής. Αυτά τα cookies βοηθούν στο να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, προβάλλοντάς σας στοχευμένα διαφημιστικά πλαίσια και συστάσεις. Επίσης, η Uponor εξετάζει τι είδους παραπομπές χρησιμοποιούνται για να φτάσουν οι χρήστες στο Δικτυακό τόπο προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών της Uponor. Η Uponor χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για την εξυπηρέτηση των διαφημίσεων της Uponor από την ίδια τη Uponor.

Η διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του cookie που χρησιμοποιείται. Τα cookies συνόδου λειτουργίας λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα μόνιμα cookies έχουν συνήθως ημερομηνίες λήξης που κυμαίνονται μεταξύ δύο μηνών και μερικών ετών.

10. Ανάλυση δεδομένων δικτυακού τόπου και πληροφορίες επισκεπτών

Ο Δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων web, για παράδειγμα από την Google, Inc (“Google”). Για να διαβάσετε μια δήλωση για την υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου της Google, πατήστε εδώ: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Κάνοντας χρήση του Δικτυακού τόπου, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που προβλέπονται στην ανωτέρω δήλωση.

Υπάρχει η πιθανότητα τρίτοι όπως διαφημιστικές εταιρείες, διαφημιστικά δίκτυα και πάροχοι υπηρεσιών παρακολούθησης, να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε το Δικτυακό τόπο, για παράδειγμα προκειμένου να σας παράσχουν στοχευμένες διαφημίσεις ή για τη συγκέντρωση στατιστικών σχετικά με τον αριθμό επισκεπτών του Δικτυακού τόπου. Επειδή το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε πρέπει να ζητήσει αυτές τις διαφημίσεις από τους διακομιστές τρίτων, αυτοί οι τρίτοι έχουν τη δυνατότητα προβολής, τροποποίησης ή τοποθέτησης των δικών τους cookies, όπως στην περίπτωση που θα ζητούσατε μια ιστοσελίδα απευθείας από το δικτυακό τόπο αυτών των τρίτων.

Ο Δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί “Μου αρέσει” που παρέχεται από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook.com. Το περιεχόμενο των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Δικτυακό τόπο, προέρχεται απευθείας από το(α) μέσο(α). Όταν επισκέπτεστε το Δικτυακό τόπο ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές αυτού του μέσου. Εάν αποσυνδεθείτε από το(τα) μέσο(α) κοινωνικής δικτύωσης ενώ επισκέπτεστε το Δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στέλνει λιγότερες πληροφορίες στο(τα) μέσο(α) κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Δικτυακό τόπο υπόκεινται στους όρους προστασίας του απορρήτου και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις των αντίστοιχων τόπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το(τα) μέσο(α) κοινωνικής δικτύωσης δεν γνωστοποιούνται στη Uponor χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας.

11. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Να έχετε υπόψη σας ότι, κατά καιρούς, η Uponor ενδέχεται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εντούτοις, σε περίπτωση τυχόν ουσιαστικών, ανατρεπτικών αλλαγών, η Uponor θα αναρτήσει ειδοποίηση που θα ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές τόσο στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου όσο και στην αρχική σελίδα του Δικτυακού τόπου. Η Uponor σας συνιστά να επισκέπτεστε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνεστε για τέτοιες αλλαγές.

Σε περίπτωση που έχετε τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή στη διεύθυνση: info@uponor.com.