Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Λύσεις για κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια

Το μέλλον βρίσκεται στη βιομηχανία

Στα επόμενα χρόνια, η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή θα βρίσκεται σε διασύνδεση με τη σύγχρονη τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει ευφυή και σε ψηφιακά δικτυωμένα συστήματα. Ήδη, πολλοί δημιουργικοί επιστήμονες εργάζονται επάνω σε μελλοντικά έργα για ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κόσμο. Η δικτύωση των συστημάτων γίνεται και αυτή ολοένα και περισσότερο συνήθης στα κτίρια, στα οποία ο έλεγχος του τεχνικού εξοπλισμού γίνεται με γνώμονα την αυτάρκεια. Τα συστήματα αυτά αντιδρούν αυτόματα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και τις προτιμήσεις των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε αυτά. Με τη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων της, η Uponor είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος.

uponor building solutions industrial buildings

Ενεργειακά αποδοτικές αντιλήψεις για εγκαταστάσεις με μεγάλες αίθουσες

  • Περιορισμένη επένδυση και χαμηλά κόστη λειτουργίας
  • Αξιόπιστα και καταξιωμένα προϊόντα
  • Ιδανικό περιβάλλον εργασίας και παραγωγής
  • Κορυφαία ευελιξία στην αξιοποίηση των χώρων

 

Βρείτε περισσότερα

Καθαρό πόσιμο νερό, οποιαδήποτε στιγμή

Οι υγιεινές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού είναι καίριας σημασίας σε κτίρια όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων. Αυτό προϋποθέτει το δίκτυο των σωληνώσεων να είναι σε άριστη κατάσταση υγιεινής, από το σημείο παροχής μέχρι το σημείο λήψης από τον καταναλωτή.
Βρείτε περισσότερα. Σύνδεση πόσιμου νερού
uponor office buildings productive work environment
Εγκαταστάτες

Τα οφέλη για εσάς

Από τη βιομηχανική θέρμανση μέσω εκπομπής μέχρι ερμάρια διανομής και από λύσεις τηλεθέρμανσης έως υγιεινές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, τα καινοτόμα συστήματα της Uponor καλύπτουν όλο το εύρος των τεχνολογιών εγκαταστάσεων. Όλα τα μέρη των συστημάτων είναι δοκιμασμένα, διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής και η εγκατάστασή τους είναι εύκολη. Φυσικά, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών μας είναι διαθέσιμη και για εσάς. Από τους πωλητές μας μέχρι τη Uponor Academy: Οι ειδικοί μας είναι στη διάθεση σας, προσφέροντας υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του κάθε έργου.

Πληροφορίες

  • Σχεδιασμός ειδικών λύσεων για οποιοδήποτε έργο πελάτη
  • Αποδεδειγμένη ποιότητα και αξιοπιστία
  • Ολοκληρωμένα συστήματα από μία μοναδική πηγή
  • Συστήματα με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
  • Κατάλληλα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ιδιοκτήτης κτιρίου

Τα οφέλη για εσάς

Για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και κέντρων διακίνησης εμπορευμάτων, η οικονομική αποδοτικότητα ενός κτιρίου είναι εν τέλει το σημαντικότερο κριτήριο. Εδώ, αναγκαία είναι η εύρεση λύσεων για το σχεδιασμό του κτιρίου και - ειδικότερα - για τη θέρμανση και ψύξη, οι οποίες λύσεις να εξασφαλίζουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενέργειας, επισκευών και συντήρηση για το χρονικό διάστημα χρήσης του κτιρίου.

Η Uponor κατανοεί τις συνθήκες που απαιτεί μια ευρεία ποικιλία αποθηκευμένων εμπορευμάτων: για παράδειγμα τρόφιμα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή προϊόντα χάρτου. Οι λύσεις μας εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία και υγρασία και τις εξασφαλίζουν αυτές τις συνθήκες σε όλα τα επίπεδα της εγκατάστασης, χωρίς να απαιτείται τεχνικός εξοπλισμός. Οι πρόσθετες απαιτήσεις μπορούν να υλοποιηθούν με ευχέρεια. Έχετε απόλυτη ελευθερία όσον αφορά τη χρήση του δαπέδου της εγκατάστασης.
Αρχιτέκτονας/μελετητής

Τα οφέλη για εσάς

Οποιοσδήποτε ασχολείται με τη μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας με τις λύσεις της Uponor. Έτσι προσδιορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις χρήσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εναλλακτικά μέσα παροχής ενέργειας θέρμανσης και ψύξης.
Οι λύσεις κατανεμημένης θέρμανσης της Uponor για βιομηχανικά κτίρια μπορούν να ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα των κτιρίων και να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας. Έτσι μειώνεται σημαντικά το κόστος της παροχής θερμότητας σε βιομηχανικά κτίρια.

Το 50% της πρωτεύουσας ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, μετατρέπεται σε απώλειες θερμότητας οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν χρησιμοποιείται η απορριπτόμενη θερμότητα, είναι πιθανόν να μη χρειάζονται δαπανηρά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους του κτιρίου.

Υγιεινή και παραγωγική θερμοκρασία δωματίου

Οι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειάς μας είναι ιδανικές για τη χρήση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας και επίσης περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2. Παρέχουμε υποστήριξη με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες κυμαίνονται από τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας μέχρι τη θέση σε λειτουργία και άλλες υπηρεσίες για τον πελάτη.