Uponor som partner

Εταιρεία

Η Uponor σαν συνεργάτης

Λύσεις, υπηρεσίες και απόδοση για κάθε βήμα του έργου

Το σημείο εκκίνησης των δραστηριοτήτων της Uponor είναι η προσφορά αξίας στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Εστιάζουμε στην μακρά συνεργασία, προσφέροντας αξιόπιστες συνεργασίες και παρέχοντας λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες μας να ευημερήσουν στις επιχειρήσεις τους. Ο ουσιαστικός στόχος είναι να συνεργαζόμαστε με άλλους επαγγελματίες για να δημιουργήσουμε καλύτερα ανθρώπινα περιβάλλοντα.


Η Uponor έχει μακρά παράδοση και εκτενή τεχνογνωσία ως προμηθευτής υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υποδομής και εσωτερικού κλιματισμού .Ωστόσο, τα προϊόντα είναι μία μόνο πτυχή της τεχνογνωσίας της Uponor. Η πραγματική πρόσθετη αξία έγκειται σε ολόκληρο το πακέτο: ετοιμότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών, βοήθεια προς τους πελάτες προκειμένου να εντοπίσουν τις λύσεις που είναι ιδανικές για τα έργα τους και παροχή υπηρεσιών ανώτερου επιπέδου.
Η επιτυχία της Uponor εξαρτάται από την επιτυχία των επαγγελματιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα στην Uponor συνίσταται σε πολλές διαφορετικές πτυχές: υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών, μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και ποιότητα προϊόντων, για να αναφέρουμε μερικές μόνο από τις πτυχές αυτές. Ως γνήσιος πρωτοπόρος στον τομέα των πλαστικών και συνθετικών υδραυλικών και στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, η εμπορική ονομασία Uponor έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή ως το όνομα που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, σωστή εγκατάσταση και αποτελεσματικό χειρισμό, τα συστήματα προϊόντων Uponor θα λειτουργούν όσο υφίστανται οι κτιριακές δομές στις οποίες είναι εγκατεστημένα.


Η Uponor δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εργολάβων σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση προϊόντων Uponor προκειμένου να μην παρουσιάζονται προβλήματα στις εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για εμπορικά κτίρια ή για δημοτικές υποδομές. Κάθε χρόνο προγραμματίζονται περισσότερες από 20.000 ημέρες εκπαίδευσης για βασικές ομάδες-στόχους, όπως εργολάβοι, εγκαταστάτες, μελετητές, ειδικοί επί των προδιαγραφών και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συνεργασία
Προσφέρουμε παγκόσμια εμπειρία, ποιότητα, γνώση και συνεργασίας μακράς διαρκείας, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε ως συνεργάτης. Όταν χρειάζεστε υποστήριξη, είμαστε εκεί για σας - σε όλες τις φάσεις ενός έργου από την αρχική ιδέα μέχρι την παράδοση, είτε τηλεφωνικά, είτε σε συναντήσεις ή από την ιστοσελίδα μας.
contact
Προγραμματισμός

Στα κατασκευαστικά έργα, οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται πολύ πριν τα πρώτα σχέδια διαμορφωθούν. Κατά τη διάρκεια της φάσης σύλληψης και σχεδιασμού υποστηρίζουμε τους επενδυτές, αυτούς που αναπτύσσουν τεχνολογίες και τους τεχνικούς συμβούλος  έτσι ώστε να ακολουθήσουν σωστή πορεία,  παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις συστημάτων. Με την παροχή προκαταρτικών εκτιμήσεων στα λειτουργική κόστη και τα κόστη των επενδύσεων, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας αξιόπιστης οικονομικής βάσης για το εκάστοτε έργο. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη βοήθεια σε σχέση με την επιλογή καταρτισμένων και εκπαιδευμένων σχεδιαστών, στοχεύοντας στην εξασφάλιση αποτελεσμάτων υωηλής ποιότητας. Υποστηρίζουμε επίσης, το αποτελεσματικό μάρκετινγκ προς τους τελικούς καταναλωτές του κτιρίου που σχεδιάζεται.

 

uponor bim data
Σχεδιασμός
Προχωρώντας από τη φάση της σύλληψης προς τη φάση της κατασκευής, ο σχεδιασμός πρέπει να ανταπεξέλθει σε όλες τις λεπτομέρεις και την πολυπλοκότητα των μοντέρνων τεχνικών κατασκευής. Εκτός από την ειδική τεχνογνωσία, αποτελσματικά υπολογιστικά εργαλεία είναι ουσιαστικής σημασίας για αυτή την εργασία. Οι σχεδιαστές επωφελούνται από την εκπαίδευση, τα παραδείγματα σχεδιασμού και τα σχεδιαστικά εργαλεία που τους παρέχουμε σε ό,τι αφορά τις λύσεις θέρμανσης και ψύξης, τις υδραυλικές λύσεις και τις λύσεις υποδομών. Η συνεργασία με την Uponor δίνει στον πελάτη τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το έργο του. Επιβεβαιώνουμε και διασφαλίζουμε ότι ο σχεδιασμός πραγματοποιείται αποτελεσματικά, κάτι το οποίο είναι ιδαιτερα σημαντικό για επεδνυτές και τεχνικούς συμβούλους.
 Σχεδιασμός
Κατασκευή

Η διαδικασία της κατασκευής έγκειται στη μεταφορά των σχεδίων στην πραγματικότητα. Η διανομή, τα logistics, τα προϊόντα και η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης αποκτούν ουσιαστικό ρόλο. Είμαστε παγκόσμια φημισμένοι για την ποιότητα και την εύκολη εγκατάσταση των προϊόντων μας. Επίσης, η εκπαίδευση  που παρέχουμε για την εγκατάσταση δημιουργεί τη βάση για γρήγορες και αξιόπιστες εγκαταστάσεις. Για τους παρόχους υπηρεσιών κατασκευής προσφέρουμε βοήθεια στον προγραμματισμό και συνεργασία σε ό,τι αφορά τη διανομή και τα logistics ούτως ώστε να εξαλείψουμε τα προβήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα των εργασίων εγκατάστασης, με συνεχή τεχνική υποστήριξη και τελική εξακρίβωση της εγκατάστασης.

 

uponor find your sales rep
Κτίρια σε χρήση

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η αξιοποίηση ενός κτιρίου ξεκινά - μία σημαντική φάση που περιλαμβάνει την τελική έγκριση των εργασιών και θέτει τα θεμέλια για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου. Σ' αυτό το στάδιο, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με την επιβεβαίωση της επιθυμητής απόδοσης των συστημάτων μας. Μία ολοκληρωμένη και ακριβής τελική τεκμηρίωση είναι πάντα διαθέσιμη για κάθε πελάτη. Η εκπαίδευση που παρέχουμε επιτρέπει στους διαχειριστές των κτιρίων να διασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. Προσφέρουμε υποστήριξη πάνω στη χρήση, τη βελτιστοποίηση και την τελική ανακαίνιση των συστημάτων μας - όχι μόνο σήμερα ή αύριο αλλά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου.

 

uponor academy uptodate